Outlet
533373333

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś Konsumentem lub innym podmiotem w świetle Ustawy uprawnionym - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zamowienia@samochodowe.com.pl

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

    dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy    w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
    dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w Regulaminie, zwrócimy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przelewem na konto bankowe z którego dokonywana była wpłata. Jeśłi opłata za otrzymany produkt odbywała się za pomocą innej niż "przelew bankowy" koniecznym będzie podanie numeru konta bankowego na jaki zwrócimy wpłatę za zwracany towar.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz innym uprawnionym w myśl Ustawy podmotom, m.in. w odniesieniu do umowy:

    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.


Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: zamowienia@samochodowe.com.pl lub drogą pocztową na adres
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W związku z wadą możesz żądać:

   - wymiany rzeczy na wolną od wad,
   - usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

   - obniżeniu ceny,
   - odstąpieniu od umowy - w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: sklep www.samochodowe.com.pl,
ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Dział zwrotów i reklamacji czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 13:00 - 15:00.

Copyright 2020 @ Samochodowe.com.pl

Projekt i realizacja: INTERAKCJO.PL

Bezpieczne i szybkie, dostawy i płatności

Logotypy partnerów

Wybierz markę samochodu